Mniej Slajdów – Więcej Sensu®

O autorze

Mirosław ma ponad 17-letnią praktykę w tworzeniu slajdów w biznesie

Źródła kompetencji Mirosława
Konsulting i biznes
 • Ponad 17 lat uczestnictwa w projektach doradczych na różnych szczeblach
 • Pełnienie funkcji członka zarządu i przewodniczącego rad nadzorczych
 • Znajomość potrzeb biznesowych
1
Olbrzymia praktyka
 • Narysowanie co najmniej 6000 slajdów
 • Stworzenie ponad 800 dużych prezentacji (powyżej 20 stron)
 • Ponad 17 lat tworzenia slajdów
2
Doświadczenie szkoleniowe
 • Opracowanie programu szkoleniowego wg własnej koncepcji
 • Ponad 50 przeprowadzonych szkoleń
 • Bieżące wskazówki dla podległych członków zespołów projektowych
3
Znajomość standardów
 • Tworzenie prezentacji o różnych celach (np. opis sytuacji, argumentacja za zmianą) i adresowanych do różnych grup (np. rad nadzorczych, zarządów, pracowników liniowych, mediów)
 • Nadzór nad prezentacją tworzoną przez kilka osób równocześnie
4
 • Od ponad 17 lat aktywnie wykorzystuję slajdy i prezentacje
 • W 2004 r. ukończyłem Szkołę Główną Handlową w Warszawie, a w 2009 otrzymałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania
 • Od czasów studenckich zajmuję się doradztwem strategicznym. Slajdy z moimi analizami i rekomendacjami prezentowane były w Polsce i za granicą m.in. menedżerom z następujących firm: PKN Orlen, Orange, Ciech, Procter Gamble Teva, Roche, Abbvie, Actavis, GSK, Sanofi, ZCh Police, BGŻ, PCC Rail, Mitsubishi Electric i różnych funduszy inwestycyjnych
 • W latach 2009–2012 pracowałem w Grupie PCC, gdzie zajmowałem kierownicze stanowiska: dyrektora rozwoju i optymalizacji, członka zarządu PCC Consumer Products (spółki holdingowej pionu produktów konsumpcyjnych), członka zarządu Fabryki Zapałek Czechowice i członka rad nadzorczych
 • W latach 2012-2020 pracowałem w IQVIA, wpierw jako Senior Principal w obszarze konsultingu na 10 krajów: Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację, Serbię, Bośnię, Macedonię, Bułgarię i Rumunię, a od 01.2016 jako General Manager na Europę Południowo-Wschodnią
 • Od 2010 r. ja i mój zespół prowadzimy szkolenia z metody MSWS. Przeszkoliliśmy prawie tysiąc osób (stan na 03.2020)