Mniej Slajdów – Więcej Sensu®

Szkolenia ze storyline prezentacji i nie tylko

Oferujemy szkolenia grupowe i indywidualne, bezpośrednio i online

Szkolenia
Grupowe
Szkolenia dla grup liczących do 15 osób, obejmujące tylko Część I lub obie Części opisane poniżej
Indywidualne
Dopasowane do twoich potrzeb indywidualne spotkania, by
poznać metodę MSWS lub wspólnie przygotować ważną prezentację
Nasi klienci
Zakres szkolenia
  • Część I: Metoda MSWS (m.in. sens prezentacji, poszczególne kroki, narzędzia i zasady)
  • Część II: Zasady graficzne i obsługa PowerPointa, sposoby wizualizacji danych
  • Szkolenie może obejmować omówienie slajdów dotychczas stworzonych przez uczestników

Przykładowy zakres szkolenia

Założenia
Szkolenie składa się z dwóch części.
Część I: Metoda MSWS,
Część II: Grafika i obsługa PowerPointa.
  • Każda z części szkolenia trwa co najmniej 7 godzin.
  • Grupa szkoleniowa nie powinna liczyć więcej niż 12 osób, gdyż szkolenie zakłada dużą interakcję z uczestnikami – dyskusję i ćwiczenia praktyczne.
  • Przed szkoleniem przeprowadzana jest ankieta badająca oczekiwania, a uczestnicy otrzymują drogą mailową zadanie domowe.
  • Szkolenie może obejmować omówienie slajdów dotychczas stworzonych przez uczestników (po przekazaniu ich trenerowi z odpowiednim wyprzedzeniem)
  • Podczas części I uczestnicy nie korzystają z komputerów. Część II wymaga już dostępu do komputerów.
CZĘŚĆ I : Metoda MSWS
Lp.
Moduł
Zakres szkolenia
1
Korzyści z tworzenia dobrych prezentacji w biznesie
Użyteczność slajdów i prezentacji
Dostępne narzędzia komunikacji
2
Właściwe podejście do prezentacji i jej typy
Częste błędy w postrzeganiu slajdów
Charakterystyka slajdów w zależności od celu i adresata prezentacji (np. rekomendacje dla zarządu, opis zmian dla liderów związków)
3
Modelowy przebieg prac: kluczowe kroki w przygotowywaniu slajdów
Pięć kroków do dobrej prezentacji - możliwy podział zadań między menedżerem a pracownikiem
4
Planowanie fabuły prezentacji: narzędzia
strukturyzowania prezentacji
Rola menedżera jako narratora prezentacji
Zasada piramidy
Sposób na zapewnienie jasności celu prezentacji
Grupa i łańcuch logiczny
Sposób na utrzymanie porządku w prezentacji
Reguła SEAL
Sposób weryfikacji grup logicznych
Spis treści wg metainformacji
Koncepcja wstępnej fabuły
Spis treści wg informacji
Ustalanie końcowej fabuły
Storyboard
Planowanie prezentacji i koncepcja wyglądu slajdów
5
Omówienie zadania domowego
Omówienie planów fabuły przygotowanych przez uczestników
6
Tworzenie slajdów: zasady sprzyjające czytelności i jednoznaczności
Zasady wyboru danych na slajd
Typy slajdów
Trzy podstawowe rodzaje slajdów
Reguły tworzenia slajdów
Reguły czytelności slajdów
Układ slajdów
Elementy każdego slajdu
7
Zadanie
Opracowanie slajdu na podstawie dostarczonego tekstu
Omówienie slajdu każdego z uczestników
Dyskusja
8
Dodatkowe wskazówki i przykłady z życia: częste błędy i ciekawe pomysły
Przykłady słabych slajdów i ich poprawione wersje
Omówienie historycznych slajdów uczestników
Dodatkowe źródła inspiracji do tworzenia slajdów przyjaznych odbiorcy
CZĘŚĆ II: Grafika i obsługa PowerPointa
Lp.
Moduł
Zakres szkolenia
1
Obsługa PowerPointa: wszystkie użyteczne funkcje
Zasady efektywnej pracy w PowerPoincie
.
Wzorzec układu slajdu
Podstawowe i stałe elementy slajdu
Formatowanie pól tekstowych
Reguły organizacji tekstu
Formatowanie tabel
Sposób przenoszenia danych z Excela
Formatowanie wykresów
Automatyczna aktualizacja danych
Wyrównywanie elementów na slajdzie
Formatowanie siatek i marginesów
Stopki i nagłówki (w tym numeracja stron)
Rozwiązania dostępne w zależności od wersji PowerPointa
Widoki prezentacji
Wstawianie takiego samego obiektu na każdym slajdzie
Wstawianie obrazów i innych elementów graficznych - warianty opcji „Wklej”
Kontrola objętości pliku prezentacji
2
Standardy graficzne
Zasady graficznej identyfikacji korporacyjnej (jeśli jest) lub tworzenia własnej, charakterystycznej szaty graficznej
Układ elementów na slajdzie
Minimalna zawartość każdego slajdu
Czcionka
Zarządzanie różnorodnością czcionek
Kolorystyka
Liczba stosowanych kolorów a odbiór slajdów