Mniej Slajdów – Więcej Sensu®

Slajd z prezentacji Ernst&Young (EY) ma co najmniej 7 słabości

Zespół EY opracował raport, w którym znajdziemy poniższy slajd.

Slajd EY - oryginalny Źródło

Można wskazać następujących 7 słabości:

  1. Nagłówek slajdu choć jest informacyjny to nie jest precyzyjnie sformułowany. Pomogłyby dwie poprawki: czasownik w konstrukcji zdania, oraz większa precyzja sformułowania, tj. wyraźne określenie czy mówimy o popycie w stosunku do PKB (jak na wykresie) czy w stosunku do wartości dodanej (jak w nagłówku choć na wykresie jest inaczej
  2. Trzeba się doszukiwać w treści slajdu wizualizacji informacji z nagłówka – przedstawienie treści z nagłówka powinno jako pierwsze rzucać się na slajdzie
  3. Nad wykresami mamy przesłania nie związane wykresami – więc czemu tam są?
  4. Na wykresie z prawej strony wydaje się, że to żółta linia jest ważniejsza od szarej – jednak po wczytaniu się w treść to szara linia jest ważniejsza (bo o niej jest nagłówek slajdu)
  5. Na wykresie z lewej strony – nieczytelna kolorystycznie legenda, niewłaściwa kolejność legendy – powinna zaczynać się od Polski jako największego wskaźnika w ostatnim okresie
  6. Pojęcia używane w nagłówku slajdu są inne niż na wykresach (np. popytu zagranicznego nie ma na wykresach, co to KWD)
  7. Wykresy mają różne okresy na osi poziomej a jeśli są pokazane obok siebie, to powinny być takie same

Poniżej propozycja poprawionego slajdu.

Poprawiony slajd EY
Interesuje Cię szkolenie z prezentacji biznesowej?
Sprawdź ofertę szkoleń