Mniej Slajdów – Więcej Sensu®

Storyboard prezentacji, czyli szybkie planowanie kolejnych slajdów

Jednym z etapów tworzenia prezentacji powinno być rozrysowanie na kartce papieru storyboardu. Najlepiej zrobimy to ołówkiem, z dala od ekranu komputera.

Storyboard – pojęcie to pochodzi ze środowiska filmowego. Oznacza ono naszkicowany plan ujęć – układ zdarzeń, jaki ma być widziany obiektywem kamery. Z technicznego punktu widzenia podobny jest do komiksu. Tworzony jest jako kolejny etap prac przygotowawczych do produkcji filmu. Głównym celem jest ograniczenie kosztów, gdyż okres zdjęciowy jest najdroższym etapem w całej produkcji filmu. Naszkicowanie przewidzianych kadrów pozwala potwierdzić, że pomysł na film jest wewnętrznie spójny i przekonujący, a jednocześnie uzgodnić wizję chociażby między reżyserem a operatorem kamery. W efekcie unika się błędów oraz nieporozumień już w trakcie zdjęć.

Podobny sens storyboardu jest w przypadku naszej prezentacji. Lepiej naszkicować na szybko, co chcemy pokazać na slajdach, by potwierdzić czytelność prezentacji oraz zgodność oczekiwań wszystkich zaangażowanych w tworzenie slajdów. Inaczej stracimy dużo czasu na obsługę PowerPointa i wielokrotną korektę slajdów. Z technicznego punktu widzenia, tworzenie storyboardu sprowadza się do podzielenia kartki na dziewięć równych pól i wpisania w każde pole głównego przesłania oraz propozycji wizualizacji. Taki dokument, po uzgodnieniu z przełożonym, jest podstawą do rozdzielenia prac już nad samymi slajdami.

Poniżej przykład czteroslajdowego storyboard'u. Na jednej stronie A4 maksymalnie ma sens planować 9 slajdów.

Przykład storyboardu prezentacji
Interesuje Cię szkolenie z prezentacji biznesowej?
Sprawdź ofertę szkoleń