Mniej Slajdów – Więcej Sensu®

Bank Pekao poleca nasze szkolenia

Warszawa, dnia 25 stycznia 2023

Pion Zasobów Ludzkich

Departament Strategii HR

REFERENCJE

Niniejszym potwierdzamy, że firma Mniej Slajdów Mirosław Pawełko wielokrotnie realizowaładla Banku Pekao SA sesje szkoleniowe w zakresie tworzenia dobrych prezentacji slajdowych „Mniej slajdów – więcej sensu”. Odbiorcami szkoleń były zarówno grupy jak i indywidualni pracownicy.Wysoko oceniamy zakres szkolenia, sposób jego prowadzenia oraz elastyczność trenera. Uczestnicy szkoleń bardzo pozytywnie oceniali praktyczność przekazanych umiejętności. Praca na historycznych slajdach uczestników oraz wspólne tworzenie nowej prezentacji zapewnia ich wysokie zaangażowanie. Wiele wskazówek daje natychmiastową poprawę sposobu pracy w Power Poincie.

Szkolenie zmienia sposób patrzenia na slajdy, jako wsparcia w procesie podejmowania decyzji. Dostarcza konkretne narzędzia, które ułatwiają pracownikom przygotowanie slajdów, które mają sens. Spotkania prowadzone na ich podstawie są bardziej uporządkowane. Marketingowa obietnica twórcy szkolenia jest w pełni dostarczona.

W naszej ocenie szkolenie jest unikalną propozycją na rynku. Polecamy firmę Mniej Slajdów Mirosław Pawełko organizacjom zainteresowanym poprawą współpracy zespołów i większą precyzją w komunikacji wewnętrznej.

Interesuje Cię szkolenie z prezentacji biznesowej?
Sprawdź ofertę szkoleń