Mniej Slajdów – Więcej Sensu®

Na te okazje warto tworzyć prezentacje

Jakiekolwiek miejsce zajmujesz w swojej firmie, czy jesteś pracownikiem wykonawczym czy menedżerem średniego bądź wyższego szczebla, prędzej czy później będziesz musiał przedstawić wyniki swojej pracy szerszemu gronu. Komunikacja w biznesie jest nieodłącznym elementem robienia biznesu jako takiego. Jakość prezentacji efektów, a zatem ich sprzedaży, jest równie ważna jak same efekty. Możesz się dużo napracować, przeanalizować dane zagadnienie ze wszystkich stron, ale jeśli nie będziesz umiał dobrze o swoich wnioskach opowiedzieć, to nikt nie doceni wysiłku włożonego w ich opracowanie. Niektórzy podają nawet, że praca menedżera w 70% składa się komunikacji. Obrazuje to wagę, jaką należy przyłożyć do sposobu, w jaki przekazujemy w biznesie innym to, co mamy do powiedzenia.

Slajdy są jednym z narzędzi komunikacji. Doświadczenie wielu korporacji pokazuje, że są jednym z ciekawszych i skuteczniejszych. Jako pracownik lub menedżer najczęściej potrzebujesz prezentacji, aby:

  • opisać efekty swoich analiz i przedstawić wnioski,
  • przekonać innych do swoich nowych pomysłów,
  • opisać status prac projektowych,
  • uzasadnić przyznanie ci dodatkowych zasobów (tj. pieniędzy, pracowników, sprzętu).

Takie są najczęściej cele biznesowe. Ale musisz pamiętać, że przy każdej formie komunikacji w biznesie masz jeszcze cele osobiste. Chcesz być dobrze zrozumiany, a w szczególności chcesz budować swój profesjonalny wizerunek. Porzekadła nie kłamią – jak cię widzą, tak cię piszą. Slajdy pomagają ci zatem powalczyć o dobre decyzje przełożonych, ale przede wszystkim pomagają tobie samemu w promocji swojego profesjonalizmu.

Interesuje Cię szkolenie z prezentacji biznesowej?
Sprawdź ofertę szkoleń